Ontslag op staande voet ongeldig

0
712

27 juni 2012

Een gegeven ontslag op staande voet was niet rechtsgeldig, omdat de reden voor ontslag niet voldoende duidelijk was omschreven.

Uit de uitspraak van de kantonrechter Arnhem van 11 juni 2012 volgt dat het belangrijk is dat een werkgever de reden voor een ontslag op staande voet voldoende concretiseert. Nu het voor werkneemster onduidelijk was van wie zij welk geldbedrag had gestolen, oordeelde de kantonrechter dat niet aan de vereisten voor een ontslag op staande voet was voldaan. De door werkneemster ingestelde loonvordering werd toegewezen.

Feiten
Werkneemster is op 6 mei 2002 in dienst getreden van werkgever in de functie van begeleider van de verzorging van gehandicapte mensen. Sinds 2011 hebben enkele bewoners gemeld dat zij geld misten. In reactie daarop heeft werkgever met medeweten van de werknemers camera’s opgehangen. Op 1 maart 2012 heeft een bewoner laten weten dat zij 50 euro miste. Op de camerabeelden (die werkgever nadien bekeken heeft) is te zien dat werkneemster op 23 februari 2012 de kast waar de portemonnee van de bewoner lag opende en bij het weglopen leek het alsof werkneemster iets in haar linkerhand hield.

Diefstal
Werkgever ontslaat werkneemster daarop op staande voet waarbij wordt aangegeven dat werkneemster ontslagen is wegens een dringende reden als bedoeld in de wet. Als toelichting hierop is aangegeven dat werkneemster zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal.

Standpunt werknemer en werkgever
Werkneemster stelt zich onder andere op het standpunt dat het gegeven ontslag op staande voet vernietigd dient te worden. Werkgever zou namelijk ten onrecht hebben geweigerd de reden voor het ontslag op staande voet voldoende concreet te maken terwijl werkneemster hier wel om heeft gevraagd.

Politieonderzoek
Werkgever gaf hierop aan dat werkgever dit bewust heeft gedaan omdat de politie een en ander nader moest uitzoeken omdat er meerdere aangiftes van diefstal door bewoners zijn gedaan. In een eerder geval was ook voor deze aanpak gekozen en toen bleek tijdens het politieonderzoek dat de destijds betrokken werknemer meerdere malen van bewoners had gestolen.

Kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat een werkgever bij het geval van een ontslag op staande voet de reden van dat ontslag aan werknemer dient mee te delen. Die mededeling moet werknemer in staat stellen het standpunt met betrekking tot het ontslag te bepalen. Door het mededelen van de reden komt de ontslagreden vast te liggen.

Vaag en onbepaald
De kantonrechter is van oordeel dat in dit geval de reden te vaag en onbepaald is. Het was werkneemster niet duidelijk welk geld/bedrag, van wie en wanneer gestolen zou zijn. Het belang van werkgever bij het strafrechtelijk onderzoek maakt niet dat werkneemster hierdoor niet geïnformeerd hoefde te worden over de precieze reden van het ontslag. De kantonrechters is van oordeel dat de nietigheid van het ontslag terecht is ingeroepen en wijst de vordering tot loondoorbetaling toe.

Bron: www.rechtspraak.nl, LJN-nr: BW7936