Normen SNF aangepast per 1 mei 2017

0
113

De invoering van de Wet aanpak schijnconstructies heeft ook gevolgen voor Stichting Normering Flexwonen (SNF).

De normen en reglementen van SNF zijn aangepast. De nieuwe normen gelden per 1 mei 2017.

Lees meer

De NBBU noemt op haar site de belangrijkste wijzigingen per 1 mei 2017
1.4. De oude formulering ‘ruimte voor bed, kast en stoel’ bood veel te veel ruimte voor verschillende interpretatie. M.i.v. 1 mei 2017 moet elke bewoner in het slaapvertrek 3,5m2 ter beschikking hebben. Daarbinnen moet hij of zij ook een bed van tenminste 200*80cm hebben en een kast van tenminste 0,36m3. Deze kast mag eventueel ook buiten het slaapvertrek staan, maar dient dan wel afsluitbaar te zijn. Voor woningen op recreatieterrein geldt tijdelijk nog een uitzondering. Daar moet minimaal 2,7m2 per persoon beschikbaar zijn. In dat geval mogen er maar maximaal 2 mensen op een kamer slapen. Zie norm en harmonisatiedocument voor de exacte formulering en toelichting.
5.1.1. Omdat voorheen niet duidelijk was welke erkenning geldig was is dit nu als volgt aangescherpt: Keuring van brandblussers moet worden uitgevoerd door een REOB-erkend bedrijf en moet op het moment van inspectie geldig zijn.
5.1.3. Het was niet duidelijk waarop de rook- en co-melders gecontroleerd moeten worden. Dit kan namelijk van het simpel testen van het geluidsignaal tot zeer uitgebreid testen met gekalibreerde meters. Daarom is dit nu verhelderd tot controle van signaal, aanwezigheid van back-up batterij en houdbaarheidsdatum (mits die houdbaarheidsdatum en de productiedatum zijn aangegeven).
6.1. De eisen aan agrarische ondernemingen t.a.v. goed werkgeverschap zijn opgenomen.

Bron: SNF en NBBU, 23 maart 2017