NOB: verlaag extra lasten uniform loonbegrip

0
874

9 maart 2011

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) stelt dat de afschaffing van de evenredige premie- en bijdrageverrekening kan leiden tot lastenverzwaring en toename van de administratieve lasten.

Dit blijkt uit commentaar van de NOB op de tweede nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetsvoorstel uniformering loonbegrip.

Verruim werkingssfeer
Om extra lasten te voorkomen stelt NOB voor de werkingssfeer van artikel 6, zesde lid van de Wet op de loonbelasting 1964 te verruimen, en daarnaast een soortgelijke bepaling op te nemen in de werknemersverzekeringswetten.

Bron: NOB, 4 maart 2011