Nieuwsbrief Loonheffingen 2017, uitgave 2

0
5489

| Loonbelasting tabellen | Loonheffing |


De Belastingdienst heeft haar 2e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2017’ gepubliceerd over de nieuwe regels per 1 januari 2017 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

> Nieuwsbrief Loonheffingen 2017, Uitgave 2

Zie ook ‘Handboek Loonheffingen’.

De informatie uit deze nieuwsbrief kan nog wijzigen. De besluitvorming over een aantal nieuwe regels is nog niet afgerond. Ook zijn de tarieven en percentages voor 2017 nog niet definitief.

Onderwerpen
In de 2e uitgave is informatie opgenomen over de volgende onderwerpen:

 • AOW-leeftijd naar 65 jaar en 9 maanden
 • Start-ups en gebruikelijk loon
 • Afschaffen jaarloonuitvraag
 • Uitbreiding verleggingsregeling inhouden en betalen loonheffingen
 • Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen
 • Uitfaseren pensioen in eigen beheer
 • Overige wijzigingen in de pensioenwetgeving
 • Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
 • Wijzigingen in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) en eigenrisicodragerschap WGA
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV)
 • Bijtelling voordeel privégebruik auto
 • Veranderingen in de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
 • Overname enkele taken van Zorginstituut Nederland (ZiNL) door CAK
 • Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2017

Bron: Belastingdienst, 19 december 2016