Nieuwe Ziektewet aangenomen in de Senaat

0
1307

De Eerste Kamer is dinsdagavond akkoord gegaan met een aanpassing van de Ziektewet. De hervorming van de Ziektewet heeft tot doel uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. De bezuiniging moet jaarlijks tot €270 mln opleveren.

PVV, Groenlinks, SP, 50Plus en de Onafhankelijke Senaatsfractie stemden tegen. De PvdA was aanvankelijk ook tegenstander. In de Tweede Kamer steunde de PvdA-fractie de wet dan ook niet. Maar dinsdag hielpen de sociaal-democraten het voorstel in de Senaat aan een meerderheid.

70% van het laatstverdiende loon
In het wetsvoorstel tot hervorming van de Ziektewet voor uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband blijft de maximale duur van de ziektewetuitkering twee jaar.
Op grond van het wetsvoorstel krijgen flexwerkers de eerste drie maanden een uitkering van 70% van het laatstverdiende loon.

De periode van deze zogeheten loongerelateerde uitkering wordt verlengd op grond van het opgebouwde arbeidsverleden van de zieke flexwerker. Elk jaar arbeidsverleden leidt tot een verlenging van de loongerelateerde uitkering met een maand. De duur van deze loongerelateerde fase bedraagt maximaal 2 jaar.

Bij een kortere loongerelateerde uitkeringsperiode volgt daarna een ziektewetuitkering van 70% van het wettelijk minimumloon. De totale duur van de loongerelateerde uitkering en de minimumuitkering bedraagt maximaal twee jaar.
Naast de genoemde wijziging bevat het wetsvoorstel voorstellen om de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van flexwerkers te vergroten. Ook wordt meer ingezet op snellere werkhervatting door onder meer verlenging van de maximale periode van de proefplaatsing en intensievere samenwerking tussen het UWV en uitzendbureaus.

Bron: FD.nl, 2 oktober 2012