Nieuwe mogelijkheden voor oprichten pensioenfonds

0
133

Werkgevers en werknemers krijgen op hun verzoek een nieuwe mogelijkheid om een kwalitatief hoogstaand en veilige pensioenvoorziening tegen een scherpe prijs te realiseren, zo meldt het ministerie van SZW.

Dit kan via het algemeen pensioenfonds (APF) dat vandaag is geïntroduceerd. Sociale partners, betrokken bij pensioenfondsen, maar ook verzekeraars kunnen de uitvoering van hun pensioenregelingen bundelen in het APF. Hierdoor worden uitvoeringskosten lager, kan de uitvoering verder gestandaardiseerd worden en vindt een professionaliseringslag plaats, terwijl de eigen identiteit en solidariteit van de pensioenregeling behouden blijft.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorontwerp van wet nu ter consultatie aangeboden. Het voorontwerp van wet zal uiteindelijk tot aanpassingen van artikelen in de huidige Pensioenwet leiden. Daarom wil de staatssecretaris van onder meer pensioenfondsen, verzekeraars en andere partijen weten wat zij van het voorontwerp van wet APF vinden. Voor hen kan het APF interessant zijn als ze geïnteresseerd zijn in de oprichting van, of aansluiting bij een algemeen pensioenfonds.

Tot 24 februari 2014 krijgt een ieder de kans om op het voorontwerp te reageren. Daarna zal gekeken worden of reacties tot aanpassing van het voorontwerp zullen leiden, voordat het ter advisering aan de Raad van State wordt aangeboden.

Het APF is alleen bedoeld voor pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij ondernemingspensioenfondsen, niet verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en verplichte beroepspensioenregelingen.

Bron: Rijksoverheid.nl, 23 januari 2014