Nieuwe Aanbestedingswet aangenomen door Eerste Kamer

0
359

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen voor de ‘Aanbestedingswet 20..’

Het wetsvoorstel vervangt de huidige Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen. Met dit voorstel wil het kabinet een duidelijk en eenvormig wettelijk kader bieden voor het aanbesteden van overheidsopdrachten voor het uitvoeren van werken, het leveren van producten en het verrichten van diensten. De nieuwe Aanbestedingswet geldt voor alle overheidsopdrachten (onder en boven de Europese grens).

Meer kansen voor kleinere ondernemers
Er komen minder en duidelijker regels waardoor ook kleinere ondernemers een eerlijke kans krijgen op overheidsopdrachten.
Dat is beter voor de concurrentie, de lasten van het aanbesteden worden minder, de aanbestedingspraktijk wordt uniformer en de klachtenafhandeling wordt vereenvoudigd. Het bieden van maatwerk is mogelijk.

Hoofdlijnen
Eén formulier voor elke aanbesteding. Alle opdrachten voor aanbestedingen worden bij TenderNed gepubliceerd zodat de ondernemer niet meer op verschillende plekken hoeft te zoeken.
– Aanbestedende diensten en het bedrijfsleven moeten afspraken gaan maken over de procedures bij aanbesteden onder de Europese grens van leveringen en diensten.
– De eisen die aan opdrachten worden gesteld moeten in redelijke verhouding staan tot de opdracht.
– De eisen die gesteld worden aan de jaaromzet van de deelnemende ondernemer moeten in verhouding staan tot de opdracht.

Bron: EersteKamer.nl, 30 oktober 2012, zie ook TenderNed