Nieuw pensioenregister biedt overzicht opbouw

0
359

Logo SZW7 februari 2010

Vanaf 2011 biedt een nieuw nationaal pensioenregister iedereen die dat wil een overzicht van de opbouw van zijn AOW en aanvullend pensioen.

Zo hebben mensen, ook als ze bij verschillende werkgevers hebben gewerkt, een compleet overzicht van hun oudedagsvoorziening.

Wetsvoorstel pensioenregister
De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingestemd met een wetswijziging in de pensioenwet om het pensioenregister mogelijk te maken. Het wetsvoorstel is in lijn met de adviezen van de commissies Goudswaard en Frijns over de communicatie over de pensioenen.

Elektronisch pensioengegevens opvragen
Het wetsvoorstel regelt dat pensioenfondsen en de Sociale Verzekeringsbank de benodigde gegevens aan het register leveren. Iedereen kan zijn eigen gegevens vervolgens elektronisch opvragen in het register met behulp van het burgerservicenummer en het digID. Om de privacy te waarborgen zijn de gegevens alleen beschikbaar voor mensen zelf. Een publiekscampagne gaat het register te zijner tijd breed onder de aandacht te brengen.

Bron: SZW, 5 februari 2010