Motie Voortman over meerjarige tweede contracten aangenomen

0
173


Motie Voortman over het mogelijk maken van meerjarige tweede contracten aangenomen

> Motie Voortman

Motie nr. 75 over het mogelijk maken van meerjarige tweede contracten betreft:

“constaterende dat veel werknemers met een tijdelijk contract hun baan verliezen, omdat de mogelijkheid om te werken met een flexibel contract is beperkt tot maximaal twee jaar;
overwegende dat een langer tijdelijk contract weliswaar niet de zekerheid van een vast contract geeft, maar wel meer keuzevrijheid en werkzekerheid voor flexwerkers biedt en een brug kan slaan tussen vast werk en flexwerk;
constaterende dat meerjarige contracten al mogelijk zijn, maar alleen als eerste contract;
verzoekt de regering om, in overleg met sociale partners voorstellen te doen om meerjarige tweede contracten mogelijk te maken.”

Bron: Eerste Kamer