Voorjaarsoverleg ontslag flexkrachten?

0
1262

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken overweegt een Voorjaarsoverleg tussen kabinet, werkgevers en vakbonden om de vele ontslagen van flex- en uitzendkrachten te bespreken met het bedrijfsleven.

Dat is een van de uitkomsten van het Kamerdebat vorige week over de recente golf aan ontslagen.
Asscher gaf op verzoek van Kamerlid Heerma (CDA) aan, dat hij bij werkgevers en bonden zal inventariseren of zij hier behoefte aan hebben. Vakbond FNV en CNV hebben die wens al uitgesproken.

Kamer vreest positie flexwerkers
De Kamer vreest voor de positie van flexwerkers door invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ). In de praktijk blijkt dat ze juist geen vast dienstverband krijgen: in de afgelopen weken werd bekend dat bedrijven, waaronder ING en Nationale Nederlanden, massaal uitzendkrachten ontslaan voor 1 juli, het moment waarop de nieuwe ontslagvergoeding geldig is.

Modernisering cao’s en risico’s loondoorbetaling bij ziekte.
Naast schrik voor nieuwe ontslagregels, spelen er andere kwesties, vindt de Kamer. D66 wijst op noodzaak om overleg over cao’s te moderniseren. De VVD wijst op twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, waardoor bedrijven huiverig zijn om flexkrachten een vast contract aan te bieden. Momenteel kijkt het kabinet of die doorbetalingsperiode terug kan worden gebracht tot een jaar.

Bron: Kamerdebat, 16 april 2015 en FD, 23 april 2015