Mogelijk hoger dagloon flexwerkers per december 2016

0
345

Per 1 december 2016 verandert het Dagloonbesluit voor flexwerkers, starters, herintreders en WW-ers die door ziekte een lager dagloon kregen. Dat leidt mogelijk tot een hoger dagloon, meldt UWV.

Het dagloon bepaalt de hoogte van de WW-uitkering. Voor het berekenen van het dagloon kijkt UWV naar het sv-loon dat iemand verdiende in het jaar voordat hij/zij werkloos werd. Op dit moment deelt UWV het totale sv-loon door 261 (het gemiddeld aantal werkdagen per jaar), ook wanneer in sommige maanden geen loon is ontvangen. Voor nieuwe uitkeringen Vanaf 1 december 2016 telt het UWV alleen maanden waarin loon werd ontvangen mee voor de berekening van het dagloon. Dit kan dus mogelijk een hoger dagloon betekenen.

De voorwaarden voor de aanpassing van het dagloon en een tegemoetkoming
Voor lopende uitkeringen gaat het UWV vanaf 1 januari 2017 voor sommige starters, flexwerkers, herintreders op de arbeidsmarkt en personen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard het dagloon aanpassen. Ook krijgen zij mogelijk een tegemoetkoming.
Het UWV betaalt de tegemoetkoming vanaf april 2017.

Voor een aanpassing van het dagloon en een tegemoetkoming gelden enkele voorwaarden, lees meer

Bron: UWV, 1 juli 2016