Premies en premieloon 2016 vastgesteld

0
2805

| Premies 2016 |


 

De Regeling van de minister van Sociale Zaken van 24 november 2015 tot vaststelling van de premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2016 is in de Staatscourant gepubliceerd.

De AWf-premie wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op 2,44%.

De vervangende premie sectorfondsen wordt vastgesteld op 2,16%.

De Ufo-premie wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op 0,78%.

De Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op 5,88 procent.

Het maximumpremieloon wordt voor het jaar 2016 vastgesteld voor een loontijdvak van:

 • een jaar op: € 52.763;
 • een maand op: € 4.396,91;
 • vier weken op: € 4.058,69;
 • een week op: € 1.014,67;
 • een dag op: € 202,93.

Het maximumpremieloon bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken bij 20 of meer vakantiedagen is vastgesteld op:

 • een maand op: € 4.989,53;
 • vier weken op: € 4.605,73;
 • een week op: € 1.151,42;
 • een dag op: € 230,28.

Het maximumpremieloon bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken bij 19 of minder vakantiedagen is vastgesteld op:

 • een maand op: € 4.666,10;
 • vier weken op: € 4.307,18;
 • een week op: € 1.076,79;
 • een dag op: € 215,35.

De premie algemene ouderdomsverzekering is in 2016: 17,90%.

De premie nabestaandenverzekering is in 2016: 0,60%.

De opslag tot dekking kosten kinderopvangtoeslag is in 2016: 0,50%.

De minimum loonsomgrens WW sector Grootwinkelbedrijf is in 2016: € 5.968.128.

Bron: Staatscourant, 4 december 2015