Minimumuurloon voor iedereen gelijk

0
341

| Download Wet Minimumloon |


Iedereen die het wettelijk minimumloon (WML) verdient krijgt in de toekomst hetzelfde vaste bedrag per uur.

Dat staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het voorstel is vandaag aangeboden voor internetconsultatie.

Verwarring en discussie
Het uurloon van iemand die het minimumloon verdient kan nu verschillen. Uitgangspunt is namelijk een volledige werkweek in een sector of cao. Dit schept soms verwarring als mensen geen volledige werkweek hebben of twee banen hebben in verschillende sectoren. Ook leidt het omrekenen soms tot discussie bij de handhaving van het WML.

Gemiddelde werkweek
Het wetsvoorstel moet de systematiek eerlijker maken, beter aansluiten op de huidige arbeidsmarkt en beter te handhaven zijn. Het aantal uur wordt straks vastgesteld op de gemiddelde werkweek in cao’s. Dat zou nu betekenen dat een uurloon wordt vastgesteld op het WML gedeeld door 37,4 uur.

Volgend kabinet
Het WML is het salaris dat iedereen met een arbeidscontract minimaal verdient. Ook mensen die op basis van een overeenkomst van opdracht werken, maar niet in het kader van beroep of bedrijf, vallen onder dit minimum. Het is aan een volgend kabinet om te bepalen wat ze met de uitkomsten doet.

Bron: Rijksoverheid, 19 april 2017