Minimumeisen arbo bedrijfsarts

0
235

| Arbeidsomstandighedenwet | Arbowet |


Het kabinet gaat een aantal minimumeisen voor de arbodienstverlening door de bedrijfsarts wettelijk vastleggen.

Dat staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister neemt hiermee een aantal maatregelen om de onafhankelijk positie van de bedrijfsarts te verbeteren. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel.

Deze regeling is van belang voor werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen/arbodiensten en andere erkende arbodeskundigen, en de preventiemedewerker werkzaam in het bedrijf.

In het basiscontract moeten werkgever en de arbodienstverlener afspreken dat er deskundige begeleiding bij ziekte komt, dat er arbeidsgezondheidskundig onderzoek wordt uitgevoerd en dat er waar nodig aanstellingskeuringen worden uitgevoerd.
Elke werknemer krijgt toegang tot de bedrijfsarts in het nieuwe basiscontract.
In het contract moeten garanties worden opgenomen dat de bedrijfsarts zijn werk volwaardig kan doen zonder bemoeienis van de werkgever.
Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan om een second opinion bij een andere bedrijfsarts vragen.

De aanpassing van de Arbowet komt voort uit de kabinetsreactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

Bron: Wetsvoorstel Wijziging Arbeidsomstandighedenwet, 20 april 2015