Minder bureaucratie om Participatiewet te laten slagen

0
74

Participatiewet » | Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet


Het moet makkelijker worden om iemand met een arbeidsbeperking aan werk te helpen.

“Alleen door te zorgen voor één loket en overal dezelfde aanpak kan er meer voortgang worden geboekt.”
Dat schrijven werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een tienpuntenplan dat donderdag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Bekijk de voorstellen.

Bureaucratie door verschil van aanpak per regio
“Nu werken alle 35 arbeidsmarktregio’s en 388 gemeentes op een verschillende manier waardoor werkgevers in de ene regio compleet anders worden behandeld dan pakweg 30 km verderop”, zegt Aart van der Gaag.
Bovendien is de doelgroep te klein; de regeling zou voor een grotere groep moeten gelden. “Een paar honderdduizend mensen met een beperking valt buiten de boot. Mijn oproep is: zet de poorten wijder open.”

Van der Gaag, voormalig directeur en voorzitter van de ABU, is aanjager van de Banenafspraak namens de werkgevers.

Bron: Opnaarde100000.nl en NU.nl, 4 mei 2017