Malafide uitzenders buitenspel door vrijwaringsregeling inleners

0
877

SNA

27 juni 2012

Staatssecretaris Weekers tekent akkoord met SNA voor schone uitzendbranche.

Bedrijven die kiezen voor een gecertificeerd uitzendbureau kunnen per 1 juli a.s. vrijwaring krijgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting.

Vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid
Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers en o.a. de brancheorganisaties ABU en NBBU, koepels van werkgevers en werknemers en de Stichting Normering Arbeid (SNA) hebben hierover een akkoord bereikt. Door deze vrijwaringsregeling worden bedrijven die uitzendkrachten inhuren extra aangemoedigd zaken te doen met bonafide uitzenders en malafide uitzenders kunnen makkelijker buitenspel worden gezet.

Registratie SNA-register, NEN-norm en G-rekening
Na vele jaren van onderhandeling ligt er een pakket maatregelen op tafel waarmee de vrijwaring is geregeld. Uitzendondernemingen kunnen hun afnemers zekerheid bieden dat er later geen rekeningen worden gepresenteerd door de Belastingdienst. De uitzenders moeten geregistreerd zijn in het SNA-register, voldoen aan de NEN-norm (loonbetaling en afdrachten premies en belastingen) en bereid zijn 25% van het factuurbedrag (inclusief BTW) over een geblokkeerde rekening te laten lopen. Deze zogeheten G-rekening biedt de Belastingdienst de waarborg dat een deel van de factuursom meteen al voor de belastingbetaling wordt gereserveerd. Naast het voordeel voor inleners krijgt de Belastingdienst beter inzicht wie zich aan de regels houden. Zo kan het kaf van het koren worden gescheiden en kunnen de controles van de Belastingdienst zich focussen op het malafide deel van de branche. Het uitzendbureau kan zich met de vrijwaring in de markt onderscheiden als bonafide aanbieder.

Hoge boetes
De vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid is het slotstuk van de zogeheten ‘sluitende aanpak’ van de bestrijding van malafiditeit in de uitzendsector. Al in 2008 stelde de ABU hiervoor een pakket maatregelen voor dat in stappen door de politiek is overgenomen. Naast de inlenersvrijwaring staat per 1 juli ook het licht op groen voor de registratieplicht van uitzendorganisaties. Dit houdt in dat uitzendorganisaties zich moeten laten registreren bij de Kamer van Koophandel. Niet registreren leidt tot boetes voor zowel de uitzender als de inlener die € 12.000 per werkend persoon bedragen. Ook afspraken over gegevensuitwisseling tussen de publieke en private partijen leiden ertoe dat verdachte of malafide uitzenders beter kunnen worden opgespoord door de Inspectie SZW.

Betrokken partijen
De betrokken partijen bij het vrijwaringsakkoord zijn: Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, brancheverenigingen van uitzendondernemingen ABU, NBBU, en VIA, werkgeversorganisatie VNO-NCW, LTO en COV, vakbond FNV, Stichting Normering Arbeid (SNA).

Citaat Frans Weekers over het akkoord: “Ik vind het een buitengewoon goede zaak dat de branche zelftoezicht heeft ontwikkeld met de SNA-certificering en de NEN 4400-norm. Het nieuwe pakket versterkt de kracht en effectiviteit van dat zelfreinigende vermogen van de sector. Onze gezamenlijke slagkracht wordt groter. De maatregelen vormen bovendien een extra bouwsteen om tot een sluitende aanpak van malafiditeit te komen, iets waaraan minister Kamp van SZW hard werkt.”

Bron: ABU, 26 juni 2012 en SNA, 20 juni 2012