Malafide uitzendbureaus aangepakt

0
461

Rijksoverheid

6 maart 2011

Hoe pak je malafide uitzendbureaus het beste aan? Minister Kamp (Sociale Zaken) kiest vooralsnog voor registratie bij de Kamer van Koophandel en certificering door de Stichting Normering Arbeid.

Ulenbelt (SP) en Klaver (GroenLinks) zien meer in een vergunningsstelsel. De minister gaat deze mogelijkheid onderzoeken.

Hoge boetes voor zowel het ongecertificeerde uitzendbureau als het bedrijf dat bij dat uitzendbureau uitzendkrachten heeft ingeleend. Op deze manier wil minister Kamp malafide uitzendbureaus binnen twee jaar “uitroeien”. Van den Besselaar (PVV) en Hamer (PvdA) betwijfelen of dat gaat lukken, want is er wel voldoende mankracht om al die bureaus te controleren? En waarom zouden malafide bedrijven zich eigenlijk bij de Kamer van Koophandel registreren?

Schoon schip
Volgens Azmani (VVD) en Van Hijum (CDA) moet de uitzendsector zelf schoon schip maken. Zij verkiezen daarom zelfregulering boven een vergunningsstelsel. De minister zegt “de wijsheid niet in pacht te hebben” en gaat onderzoek doen naar de voors en tegens van een vergunningsplicht. Hamer zou graag zien dat hij wacht op de uitkomsten daarvan. Dat doet minister Kamp niet, want hij verwacht dat zijn beleid malafide uitzendbureaus een zware klap zal toebrengen.

Onderkruipersverbod
Bedrijven mogen geen uitzendkrachten inlenen om een staking te breken. Ulenbelt benadrukt het belang van dit verbod, omdat het stakingsrecht voor hem een groot goed is. De minister zegt dat hij natuurlijk zal optreden tegen overtreding van dit “onderkruipersverbod”. Een onderzoek naar constructies om dit verbod via een omweg te omzeilen, gaat hem te ver. Het verzoek van Ulenbelt voor zo’n onderzoek honoreert hij dan ook niet.

Uitzendrichtlijn
Minister Kamp verdedigt in dit debat een tweede wetsvoorstel: de implementatie van de Europese uitzendrichtlijn. Die verandert volgens hem niet veel, omdat ze is gebaseerd op de Nederlandse wetgeving. Wat ook niet verandert, is het verbod op tijdelijke inhuur van buschauffeurs en mensen voor de jeugdzorg. Koşer Kaya (D66) vindt zo’n verbod raar voor mensen die aan alle eisen voldoen. Maar zij overtuigt de minister niet: het verbod is er op verzoek van de sectoren en daarom wil hij niet ingrijpen.

De Kamer stemt 6 maart over de wetsvoorstellen en de bij dit debat ingediende moties.

> Wet registratieplicht intermediairs

Bron: Tweede Kamer, 1 maart 2012