LTO maakt gunstige afspraken rond cafetariaregeling voor leden

0
649

LTO Nederland heeft met de Belastingdienst een invulling van de ‘cafetariaregeling’ voor de kosten van buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw afgesproken.

Dat kan voor zowel werkgevers als werknemers aantrekkelijke voordelen opleveren.

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij werkgever en werknemer gezamenlijk bepalen hoe de werknemer zijn loon geniet. De Belastingdienst moet de afspraken dan wel goedkeuren.

Kosten voor huisvesting, levensonderhoud, reiskosten fiscaal gunstig verrekenen met overuren
LTO heeft nu speciaal voor haar leden een collectieve regeling met de Belastingdienst afgesproken. De cafetariaregeling mag met directe ingang worden toegepast bij buitenlandse seizoenarbeiders die tijdelijk in Nederland verblijven. De extra kosten die zij maken voor huisvesting, levensonderhoud en de reiskosten van het thuisland naar Nederland kunnen voortaan op een fiscaal gunstige manier worden verrekend met hun overuren.
Het resultaat is dat de werkgever minder sociale premies en belastingen hoeft te betalen over de gemaakte overuren. De buitenlandse werknemer betaalt minder werknemerslasten en inkomstenbelasting over de overuren. Hij houdt netto meer over.

Bron: LTO Nederland, 5 oktober 2012