LTO: huisvestingskosten niet inhouden op loon

0
186

Agrarische werkgevers kunnen hun gemaakte huisvestingskosten niet inhouden op het wettelijk minimumloon.

Dit hangt samen met de voorwaarden van de Wet Aanpak Schijnconstructies, zo meldt LTO Nederland.

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft LTO Nederland laten weten bij controles extra te letten op de betaling van minimaal het wettelijk minimumloon. Werkgevers die ervoor kiezen om de huisvestingskosten wel in te houden op het wettelijk minimumloon en daarmee niet voldoen aan de wettelijke eisen, worden door de Inspectie van SZW beboet. LTO Nederland adviseert de werkgevers die werknemers belonen met wettelijk minimumloon, om huisvestingskosten te factureren en te innen via (pin)betaling of automatische incasso buiten de loonstrook om.

Bron: LTO Nederland, 9 maart 2017