Loon terugvorderen na vergissing mag niet

0
2015

30 maart 2011

Een langdurig zieke werkneemster krijgt haar loon ten onrechte volledig doorbetaald. De rechter oordeelt in kort geding dat de werkgever dat niet met terugwerkende kracht mag inhouden, maar pas vanaf het moment dat men weet dat er een vergissing in het spel is.

De medewerkster was volledig arbeidsongeschikt geworden nadat ze al een tijdje ziek was, en het niet duidelijk was of ze bedongen of passende arbeid deed.

Pas na vijf maanden ziet de werkgever dat ze geen 70% krijgt betaald, maar nog steeds haar volledige loon. Hij houdt het teveel betaalde met terugwerkende kracht in en gaat er daarbij vanuit dat ze passende arbeid had verricht.

Van de rechter hoeft de werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid het teveel betaalde niet terug te betalen. Zij hoeft ook geen deskundigenoordeel te overleggen. Het bedrijf mag het teveel betaalde niet terugvorderen omdat niet duidelijk was of het om bedongen of passende arbeid ging. Vanaf het moment dat hij de vergissing bemerkte mag hij wel 30% inhouden omdat toen hij duidelijk maakte wat haar werk inhield. Hij moet het ingehouden loon tot het moment van de ontdekking terugbetalen.

Bron: Rechtspraak.nl, 15 maart 2011