Kunduz-coalitie: maatregelen arbeidsmarkt

0
1889

Rijksoverheid

1 mei 2012

Een overzicht van de maatregelen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt zoals afgesproken door de Kunduz-coalitie.

> Concept Stabiliteitsprogramma Nederland

AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd gaat in 2013 met één maand omhoog. Daarna stijgt hij in stappen, tot in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar is. In 2024 wordt dat 67 jaar. Daarna wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

WW en ontslagvergoeding
Werkgevers gaan de eerste zes maanden van de WW uitkering betalen. Daartegenover staat dat ontslagvergoedingen worden beperkt. Een deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt om werklozen weer aan een baan te helpen. De duur en hoogte van de WW-uitkering blijven ongewijzigd. Omdat deze wijzigingen pas in 2014 effectief worden zal de WW-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk worden verhoogd.

Loonmatiging/Nullijn
Voor de lonen van ambtenaren (behalve werknemers in de gezondheidszorg) geldt voor twee jaar een nullijn. De tranches voor de loonbijstelling voor 2012 en 2013 worden ingehouden voor de contractloonstijging. Loonmatiging in de marktsector zal worden bevorderd, onder meer door de tabelcorrectiefactor in de belastingen één jaar niet toe te passen, waardoor een loonstijging wordt belast tegen een hoger marginaal tarief.

Hogere inkomens en excessieve vertrekbonussen
Er komt een ‘crisistarief’ voor de hoogste inkomens. De hogere inkomens gaan in 2013 een werkgeversheffing betalen. Die eenmalige crisisheffing gaat 500 miljoen opleveren. Daarnaast wordt de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen verhoogd van 30 naar 75 procent.

Inkomstenbelasting
De aanpassing van de hoogte van de belastingschijven voor de inkomstenbelasting aan de inflatie wordt voor de eerste twee belastingschijven geschrapt. Werknemers vallen daardoor sneller met een deel van hun inkomen onder een hoger belastingtarief.

Doorwerkbonussen
Het beschikbare budget voor de extra ‘doorwerkbonussen’ wordt beëindigd. Tevens zal het beschikbare budget voor ‘mobiliteit’ na 2013 niet verder toenemen.

Inkomen dokters
Er wordt onderzoek gedaan hoe het norminkomen van medisch specialisten meer in lijn te brengen met hun collega’s in andere landen.

Arbeidsmarkt onderwijs
In overleg met de sector zal 75 miljoen extra worden uitgetrokken om de kwaliteit van leraren en schoolleiders te versterken. Daarnaast profiteren de leraren van het terugdraaien van oude bezuinigingen op het PGB en het passend onderwijs. Ook de arbeidsmarkt voor kunstenaars en creatieven is trouwens gebaat bij terugdraaiing van bezuinigingen.

Reiskostenvergoeding
Het reiskostenforfait, het belastingvrije bedrag dat een werkgever voor woon-werkverkeer mag betalen, wordt verlaagd.

Wachtgeldregeling
De maximumduur van de wachtgeldregeling voor politici wordt gelijkgesteld aan de maximum WW-duur.


Bron:Rijksoverheid, 27 april 2012