Kamp: EU-burger kan worden teruggestuurd

0
1341

14 maart 2011

EU-burgers die langer dan drie maanden in Nederland verblijven en “een onredelijke belasting vormen voor het sociale bijstandstelsel” kunnen het land worden uitgezet.

“Het komt ook nu al voor dat van EU-burgers die een onredelijke belasting vormen voor het sociale bijstandstelsel het verblijf wordt beëindigd,” aldus minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in antwoord op kamervragen van PvdA-leden Spekman en Van Dam over oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en de berichtgeving betreffende de Polen-aanpak door Kamp.

Vragen Polen-aanpak
In die berichtgeving was onlangs te lezen dat werkloze Polen al kunnen worden teruggestuurd, bijvoorbeeld als zij aanspraak maken op de bijstand. De kamerleden vragen onder meer of er concreet al wordt teruggestuurd in enkele gemeenten en of het terugsturen van alle Polen die tijdelijk hun baan verliezen wel mogelijk is binnen de geldende Europese verdragen.

Verblijfsbeëindiging
Kamp stelt: “EU-burgers die langer dan drie maanden in Nederland verblijven moeten in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en moeten over een ziektekostenverzekering beschikken. Voor werkzoekenden geldt een langere termijn, als ze tenminste kunnen aantonen daadwerkelijk op zoek te zijn naar werk en een goede kans maken dat te vinden. Als een EU-burger niet in het eigen onderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld doordat hij tijdelijk zijn baan heeft verloren en een onevenredige belasting vormt voor het sociale bijstandstelsel (de WW valt hier niet onder), kan dat leiden tot verblijfsbeëindiging.”

Aanpak Polen niet toegelicht
De minister gaat niet in op de vragen rond de ‘Polen-aanpak’, noch op de vraag waarom in de publiciteit heeft gekozen voor de nadruk op terugsturen van Polen en niet op de oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en de gerelateerde uitbuiting van Poolse werknemers. Wel geeft hij aan uiterlijk 15 april 2011 over de aanpak van malafide uitzendbureaus te informeren. “Dit onderwerp maakt onderdeel uit een samenhangend pakket van maatregelen om de problemen met migranten uit Midden- en Oost-Europa aan te pakken waarover ik u voor 15 april a.s. zal informeren,” schrijft hij hierover.

Bron: ikregeeer.nl, 8 maart 2011