Kamermeerderheid voor ‘substantiële verhoging’ jeugdloon

0
195

Een meerderheid van de Tweede Kamer roept het Kabinet op om het minimumjeugdloon gelijk te trekken met het minimumloon voor volwassenen vanaf 23 jaar.

Het minimumjeugdloon staat al een tijd ter discussie. Jongeren tussen 18 en 23 jaar krijgen maar 45% van het minimumloon dat geldt vanaf 23 jaar. Minister Asscher heeft in juni, in een interview met het FD, al toegezegd dat hij er serieus naar wil kijken.

Gelijk loon voor gelijk werk
De Kamer vindt ‘gelijk loon voor gelijk werk’ een goed uitgangspunt voor alle werknemers. Via een motie van D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vraagt de Kamer daarom aan het Kabinet om snel met concrete voorstellen te komen om het wettelijk minimumjeugdloon substantieel te verhogen.

Negatieve effecten voorkomen
Belangrijk aandachtspunt daarbij is het voorkomen van een negatief effect op de werkgelegenheid, werkloosheid en onderwijsdeelname van jongeren. In april gaven MKB Nederland en VNO-NCW nog aan dat een verhoging zou leiden tot een grotere jeugdwerkloosheid. De werkgeversorganisatie stelt nu voor om de eindleeftijd voor minimumjeugdloon te verlagen tot 21 of 20 jaar.

Bron: Tweeede Kamer, 2 september 2015