Kamerbrief over effect invoering Wet uniformering loonbegrip

0
693

26 juni 2012

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een brief gestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer met een toelichting op het effect van het invoeren van de Wet uniformering loonbegrip (ULB).

> Download: Kamerbrief over inwerkingtreding van de Wet Uniformering Loonbegrip

De inkomenseffecten van de Wet uniformering loonbegrip ontstaan vooral door het afschaffen van de ZVW-bijdrage die werknemers moeten betalen. De tegemoetkoming vormt nu belast loon. Als dit wordt afgeschaft hoeven werknemers minder belasting te betalen. De plussen en de minnen van het effect op de koopkracht worden gespreid ingevoerd en ervaren, maar zijn over de gehele periode gerekend budgetneutraal. De effecten zijn voorgerekend in de Kamerbrief, zie de download.

UWV en Belastingdienst
De voorbereiding van de invoering van de ULB bij het UWV en bij de Belastingdienst verloopt volgens schema.
De aanpassing van de loonaangifte en de jaarovergang 2012/2013 worden door de Belastingdienst en UWV gezamenlijk uitgevoerd.

Bij de behandeling van de Wet uniformering loonbegrip in de Tweede Kamer werd het verzoek gedaan om de afdrachten voor WW, WAO en Zorgverzekeringswet, die de werkgever betaalt, zichtbaar te maken op de loonstrook voor de werknemer. Op de jaaropgave 2013, die begin 2014 door de werkgevers naar de werknemers wordt verstuurd, wordt deze informatie opgenomen.

Bron: Rijksoverheid.nl, 20 juni 2012