Kamerbrief fictieve dienstbetrekking WML / OVO

0
139

| Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties | DBA |

Minister Asscher (SZW) heeft maandag aan de Eerste Kamer een brief gestuurd, waarin hij reageert op de brief van 12 april 2017 over de gevolgen van de Wet DBA voor personen met een fictieve dienstbetrekking.

Zie Kamerbrief fictieve dienstbetrekking WML / OVO

De voorzitter van de Eerste Kamer had gevraagd of het nodig is om, vooruitlopend op de herbezinning op de Wet DBA, stappen te zetten om het contractueel buiten toepassing verklaren van een fictieve dienstbetrekking* alsnog uit te sluiten en zo de inkomenszekerheid voor deze groep te herstellen.

De fictieve dienstbetrekkingen voor gelijkgestelden en thuiswerkers zijn niet van toepassing als de opdrachtnemer en de opdrachtgever daar gezamenlijk voor kiezen in een voor aanvang van de betaling van de beloning gesloten schriftelijke overeenkomst, schrijft Asscher.

Partijen die wel een van de fictieve dienstbetrekkingen willen toepassen, houden die mogelijkheid indien aan de voor een van die fictieve dienstbetrekkingen geldende voorwaarden is voldaan en genoemde bepaling niet in de overeenkomst is opgenomen. Dat geldt ook voor de artiestenregeling.

Uitsluiting van de twee fictieve dienstbetrekkingen via een door de Belastingdienst beoordeelde (model)overeenkomst zou de administratieve werkdruk bij de Belastingdienst te hoog maken. Meer partijen zouden dan, uit voorzorg, de overeenkomst alsnog willen voorleggen aan de Belastingdienst, aldus demissionair Minister Asscher (Sociale Zaken), mede namens demissionair Staatssecretaris Wiebes (Financiën).

Lees de gehele uitleg in de brief.

Bron: Rijksoverheid, 26 juni 2017

*Als er geen echte dienstbetrekking is, kan de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer soms nog wel een fictieve dienstbetrekking zijn. Fictieve dienstbetrekkingen zijn vaak afhankelijk van feitelijke omstandigheden en niet van afspraken in de overeenkomst. Daarom zijn ze niet altijd vooraf uit te sluiten. De overeenkomst biedt dan geen zekerheid: de opdrachtgever moet bij een fictieve dienstbetrekking loonheffingen inhouden en betalen. Lees meer