Intentie beëindiging contract: geen arbeid, toch loon

0
1666

7 mei 2010

De kantonrechter Groningen oordeelde op 19 augustus 2009 dat het niet verschijnen op het werk niet gezien kan worden als een ondubbelzinnige verklaring van de werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Loonvordering na ontslag

Werknemer is vanaf 1999 in dienst van werkgever op basis van een uitzendovereenkomst in de functie van slijper. Op vrijdag 8 mei 2009 is werknemer rond 11.00 uur naar huis gegaan. De echtgenote van werknemer en werkgever spraken vervolgens telefonisch af dat werknemer maandag 11 mei 2009 zijn werkzaamheden weer zou voortzetten. Werkgever interpreteerde de afwezigheid van werknemer als een opzegging van de arbeidsovereenkomst en stelde vervolgens een eindafrekening van het dienstverband op. Op 4 juni 2009 berichtte werknemer werkgever schriftelijk dat hij zich op 11 mei 2009 ziek had gemeld en informeert werkgever over het verdere verloop van zijn ziekte. Na een telefonisch contact met werkgever vernam werknemer op 11 juni 2009 dat hij niet langer in dienst was. Werknemer kon zich hierin niet vinden. Werknemer riep bij brief van 14 juni 2009 de nietigheid van het ontslag in en stelde een loonvordering in.

Standpunt werkgever vs werknemer
Werknemer is van mening dat er geen sprake is van een beëindiging van het dienstverband, dat hij vanaf 11 mei 2009 arbeidsongeschikt is geraakt en dat hij ten onrechte geen loon meer heeft ontvangen vanaf die datum. Werkgever verweert zich hiertegen met de stelling dat hij uit de handelswijze van werknemer mocht afleiden dat werknemer het dienstverband wilde beëindigen. Verder betwist werkgever dat werknemer zich ziek had gemeld en arbeidsongeschikt is of zou zijn geweest.

Geen ondubbelzinnig ontslag

De kantonrechter acht de ziekmelding van de werknemer niet voldoende aannemelijk. Werknemer zou zich bij de verkeerde persoon per sms ziek hebben gemeld. Geconcludeerd kan worden dat werknemer zonder opgaaf van reden op 11 mei 2009 niet op het werk is verschenen. Werkgever mocht hieruit echter niet zonder meer afleiden dat werknemer ondubbelzinnig ontslag had genomen. Dat werknemer nadien een uitkering had aangevraagd doet hieraan niet af. Werkgever had contact met werknemer moeten opnemen om zich ervan te vergewissen of werknemer daadwerkelijk het dienstverband wilde beëindigen. Nu de arbeidsovereenkomst nog bestaat dient werkgever het loon te betalen. De loonvordering wordt echter pas vanaf 14 juni 2009 toegewezen omdat werknemer zich daarvoor niet beschikbaar had gehouden voor het verrichten van werkzaamheden.

Bron: www.rechtspraak.nl LJN-nr BM1625