Inspectie SZW: onderbetaling schoonmakers in horeca

0
85

Bij een controle van de schoonmaakwerkzaamheden in 44 horecaondernemingen, vooral restaurants en eetcafés, werden bij 6 ondernemingen door de Inspectie SZW overtredingen geconstateerd.

Daarnaast doet de Inspectie nog nader onderzoek bij 22 ondernemingen. De actie van de Inspectie SZW vond afgelopen donderdag plaats in Amsterdam, Breda, Eindhoven en Groningen.

Bij 4 horecaondernemingen werden overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen geconstateerd. Totaal zijn bij deze 4 horecaondernemingen 5 vreemdelingen aangetroffen voor wie een tewerkstellingsvergunning was vereist. Bij 5 horecaondernemingen zijn overtredingen van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag vastgesteld. Overtredingen van de Arbeidstijdenwet werden bij 4 horecaondernemingen geconstateerd. Bij 1 van deze horecaondernemingen werkte een arbeidskracht, sinds 2010, 7 dagen per week en had naar eigen zeggen nog nimmer een dag vrij gehad.

Daarnaast kreeg de Inspectie 20 signalen van onderbetaling. In het kader van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag worden deze nader onderzocht.

Ook constateerde de Inspectie dat bij 4 horecaondernemingen arbeidskrachten een uitkering ontvingen van de gemeente of van het UWV. De betrokken instanties worden door de Inspectie hiervan in kennis gesteld.

Bron: Rijksoverheid, SZW, 2 mei 2016