Inspectie SZW: nog veel overtredingen bij aspergeteelt

0
34

| Arbeidstijdenwet | ATW |


Bij een controle van dertig aspergetelers bleek bij 17 bedrijven (57%) de boel niet op orde. Nagenoeg alle overtredingen betroffen de arbeidstijdenwet.

Ook bij andere ‘open teelten’ wordt er te lang gewerkt. Dit constateert de Inspectie SZW na controles bij 102 agrarische bedrijven. In totaal werden bij deze bedrijven 236 overtredingen geconstateerd.

Besparing op loonkosten
In de agrarische en groene sector is sprake van sterke arbeidspieken vanwege de seizoensgebonden teelt. Met name bij de ‘open teelten’ is gedurende korte tijd veel personeel nodig. De grote (internationale) concurrentie, leidt ertoe dat bedrijven besparen op loonkosten. Zij zijn daarom op zoek naar goedkope arbeidskrachten die flexibel beschikbaar zijn. Er wordt zodoende veel gebruik gemaakt van extern personeel waarvan het merendeel bestaat uit buitenlandse uitzendkrachten.

26% uitzendkrachten
Gemiddeld wordt 26% van de totale jaarlijkse loonkosten besteed aan uitzendarbeid. In de glastuinbouw ligt dit zelfs op 38%. In de glastuinbouw, de ‘open teelten’ en de paddenstoelenteelt worden door bedrijven die gebruik maken van uitzendkrachten vrijwel alleen buitenlandse uitzendkrachten ingezet.

De Inspectie SZW heeft bij 102 bedrijven een controle uitgevoerd. Bijna een derde (29%) van de inspecties heeft in de aspergeteelt plaatsgevonden. Ruim een kwart (27%) in de groenteteelt en 33% bij bedrijven in overige subsectoren van de ‘open teelten’ zoals bomen-, bollen- en aardbeienteelt. Bij 39% van de 102 inspecties was sprake van overtredingen. Lees meer in de bron.

Bron: Inspectie SZW, 11 juli 2017