Inspectie SZW onderzoekt uitzendbureaus Pluimvee industrie

0
543

De inspectie SZW gaat onderzoek doen naar drie uitzendbureaus, die actief zijn in de Pluimvee industrie.

De inspectie doet dit op verzoek van FNV Bondgenoten, die onderzoek heeft gedaan in de Pluimvee industrie. Volgens de vakbond worden cao-afspraken in deze sector niet goed worden nageleefd, waardoor flexkrachten honderden euro’s per maand mislopen.

Jan Verhoeven, bestuurder FNV Bondgenoten: “In ons onderzoek hebben we tien uitzendbureaus onder de loep genomen. Voor drie van hen hebben we nu aan de Inspectie gevraagd een nalevingsonderzoek te doen.”

Uurloon lager dan WML
Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de uitzendkrachten in de Pluimververwerkende industrie een uurloon heeft dat lager is dan het wettelijke minimumloon, doordat de werkgevers het eerste half jaar het uurloon berekenen op basis van een 40-urige werkweek, terwijl dit in deze sector na aftrek van de arbeidstijdverkorting zou moeten gebeuren op basis van een 37,5 urige werkweek.

Fout ingedeeld
Ook zijn veel uitzendkrachten in de verkeerde functiegroep ingeschaald of ontvangen geen periodieken. Zo is een flink deel van de uitzendkrachten ten onrechte ingedeeld in de instroomschaal, die specifiek bedoeld is voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten of langdurig werklozen. De foutieve indeling in functiegroepen en het niet toekennen van periodieken kost de individuele uitzendkracht op jaarbasis ca. € 6400,- tot € 10.500,-.

Schade verhalen
De onderzochte uitzendkrachten, die langer dan 26 weken werken, ontvangen geen arbeidstijdverkorting of in plaats daarvan een hoger loon. Alleen al deze laatste schade voor de individuele uitzendkracht komt op jaarbasis neer op ca. € 1800,- tot € 2100,-.

Online petitie
FNV Bondgenoten wil daarom op korte termijn met de werkgeversorganisatie in de pluimvee industrie (Nepluvi) afspraken maken over: nabetaling, betere naleving van de cao-afspraken; gelijk loon voor gelijk werk; terugdringen van doorgeslagen flex . Werknemers uit de sector zijn daarvoor een online petitie pluimvee gestart.
Verhoeven: “We willen er in goed overleg met de werkgevers uitkomen. Als dit niet gebeurt, overwegen we over een paar weken de Inspectie te vragen ook onderzoek te doen naar de andere uitzendbureaus.”

Bron: FNV Bondgenoten, 30 september 2014