Inspectie SZW mag niet handhaven op verrekening minimumloon

0
621

| Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag | WML |


De Rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de Inspectie SZW niet bevoegd is om te handhaven op verrekeningen als huisvesting of verkeersboetes op het minimumloon, omdat de Wet Minimumloon hier niets over vermeldt.

> Zie de uitspraak

In de handhaving is bepaald dat werkgevers niet meer dan 20 procent van het minimumloon mogen inhouden voor huisvestingskosten en maximaal 10 procent voor de premie ziektekostenverzekering. Andere kosten mogen niet worden verrekend met het minimumloon. De recente uitspraak bepaalt dat deze handhavingsregel in strijd is met regelgeving WML.

Procedure aangespannen door uitzendbureau tegen Inspectie SZW
Deze zaak is aangespannen door een uitzendbureau dat vindt dat er geen onderbetaling heeft plaatsgevonden, omdat de werknemers een aanspraak op het volledige bruto minimumloon genieten.
Het uitzendbureau vindt ook dat de Inspectie SZW geen wettelijke grondslag heeft voor het handhavingsbeleid waarin is vastgelegd dat een werkgever maximaal 20% van het fulltime WML aan huisvestingskosten mag verrekenen. Omdat in de WML zelf niets gezegd wordt over de verrekening van het loon, en dus ook geen maximum kent, verwijst het uitzendbureau naar de normale verrekeningsregels uit het Burgerlijk Wetboek (BW).
Op grond van het BW is het toegestaan 100% te verrekenen. Het uitzendbureau stelt daarmee vast dat de wettelijke grondslag voor het controleren van verrekeningen ontbreekt.
De Rechtbank Den Haag heeft het uitzendbureau gelijk gegeven.

De Inspectie SZW gaat in hoger beroep.

Bron: NBBU, 20 januari 2014, zie ook AWVN.nl