Inspectie SZW: arbeidsmarktfraude in de uitzendbranche, bouw en schoonmaak

0
730

Rijksoverheid

22 mei 2011

In 2011 overtrad 17 procent van de gecontroleerde bedrijven de regels en werden er 2.030 illegaal tewerkgestelde werknemers aangetroffen.

De meeste overtredingen worden naar verhouding in de schoonmaaksector, de uitzendbranche en de bouw geconstateerd. Dat blijkt uit het jaarverslag 2011 van de Inspectie SZW.

> Jaarverslag 2011 Inspectie SZW

Vergelijkbaar met voorgaande jaren
Het aantal overtredingen bij bedrijven op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werk was in 2011 landelijk gezien vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Op het gebied van arbeidsmarktfraude constateerde de inspectie een gelijkblijvend aantal overtredingen. Het aantal aangetroffen illegaal tewerkgestelde personen nam af. Bedrijven overtreden nog steeds wel de regels rond arbeidsomstandigheden. Ook doen gemeenten onvoldoende aan het regionale arbeidsmarktbeleid rond sociale zekerheidsregelingen, terwijl ze daarin een voortrekkersrol zouden moeten spelen.

Dat aandacht van de inspectie nodig blijft, blijkt uit de inspectieresultaten. De Inspectie SZW is gerichter gaan inspecteren bij bedrijven. Op het gebied van arbeidsomstandigheden (veilige en gezonde werkplekken, werk- en rusttijden) werden er meer overtredingen geconstateerd dan eerder. In 2010 moest de inspectie optreden bij 61 procent van de gecontroleerde bedrijven. In 2011 was dat gestegen tot 64 procent. Het ging hier onder meer om bedrijven die geen risico-inventarisatie hadden opgesteld. Het aantal gemelde ongevallen bleef nagenoeg gelijk. In 2011 werden 3.469 ongevallen gemeld, waarvan de inspectie er 2.094 heeft onderzocht. 63 ongevallen hadden een dodelijke afloop.

Arbeidsmarktfraude
Het aantal geconstateerde overtredingen rond arbeidsmarktfraude (bijvoorbeeld ontduiken van het minimumloon en illegale arbeid) ligt al jaren tussen de 16 en 18 procent. In 2011 overtrad 17 procent van de gecontroleerde bedrijven de regels en werden er 2.030 illegaal tewerkgestelde werknemers aangetroffen. De meeste overtredingen worden naar verhouding in de schoonmaaksector, de uitzendbranche en de bouw geconstateerd. De Inspectie SZW verrichte 62 opsporingsonderzoeken in 2011, waarvan 9 naar arbeidsuitbuiting en mensenhandel.

Bron: Inspectie SZW, 21 mei 2012