Inperking toepassing cafetariaregeling uitgesteld tot 2018

0
133

| Download Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag | WML |

Het Ministerie van SZW heeft besloten om de onderdelen stukloon en meerwerk in de Wet minimumloon (WML) uit te stellen tot 1 januari 2018. Dit is mede onder druk van LTO Nederland gebeurd.

Dit betekent dat de uitruil van overuren met toepassing van de cafetariaregeling in ieder geval mogelijk blijft tot 1 januari 2018.

Gunstige verrekening
Op dit moment kunnen werkgevers gemaakte extra kosten voor huisvesting, reiskosten en levensonderhoud met de cafetariaregeling gunstig verrekenen met overuren van seizoenarbeiders, beloond tegen wettelijk minimumloon.

Gevolgen voor seizoenarbeid
Volgens Wim van den Boomen van LTO Nederland heeft een beperking van deze regeling grote gevolgen voor zowel de seizoenarbeiders zelf als voor werkgevers in de open teelten, glastuinbouw en dierhouderij. Hij hoopt dat van uitstel afstel komt.

LTO Nederland blijft in gesprek met het ministerie en de Belastingdienst om de cafetariaregeling te behouden. Ook starten binnenkort de gesprekken met leden van de Tweede Kamer.

Bron: LTO Nederland, 10 april 2017

Zie ook Aanpassing WML heeft gevolgen voor Cafetariaregeling