Inlenersaansprakelijkheid – Leidraad invordering 2008 wijzigt

0
569

Rijksoverheid

10 juli 2012

De Leidraad Invordering 2008 is gewijzigd. De wijzigingen betreffen de voorwaarden voor disculpatie van inleners van uitzendondernemingen (motie Hijum/Spekman) en het door de Hoge Raad gewezen arrest over betalingsonmacht.

> Wijziging leidraad invordering 2008

Bron: Rijksoverheid, 27 juni 2012