Inleners verantwoordelijk beloning uitzendkrachten (update)

0
3644


Hof oordeelt: Bedrijven verantwoordelijk voor juiste beloning van hun uitzendkrachten

Uitzendkrachten die te weinig loon hebben ontvangen, kunnen deze schade niet alleen claimen bij hun werkgever, het uitzendbureau, maar ook bij het inlenende bedrijf, als die nalaat passende afspraken te maken met het uitzendbureau over de beloning van de uitzendkrachten.

Inlener verantwoordelijk
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed deze belangrijke principe-uitspraak in de zaak van een uitzendkracht tegen het Japanse chemiebedrijf Teijin Aramid. De uitzendkracht werkte als verlader bij Teijin en verrichtte hetzelfde werk als zijn collega in vaste dienst, maar werd slechter beloond. Over een periode van vier jaar, tussen 2005 en 2009, was zijn schade hierdoor 20.000 euro. Het uitzendbureau ging vervolgens in 2009 failliet, waarna FNV Bondgenoten inlener Teijin Aramid aansprakelijk stelde.

Het bedrijf heeft tot uiterlijk 27 augustus om alle bewijsstukken aan te leveren voor haar wijze van beloning over de periode 2005 -2009.

Onrechtmatige daad
Het Hof bepaalde in juli, in een inmiddels gepubliceerd tussenvonnis, dat ‘het een onrechtmatige daad is als een inlener nalaat passende afspraken te maken over de beloning van een uitzendkracht’. De inlener zou door dit verzuim een situatie van onderbetaling uitlokken. Ook als de inlener deze situatie willens en wetens in stand houdt door geen actie te ondernemen, ondanks het feit dat hij op de hoogte is van de onderbetaling, is dat volgens het Hof een onrechtmatige daad.

Dijkdoorbraak
Janwillem Compaijen, bestuurder Industrie van FNV Bondgenoten: “Deze uitspraak is een dijkdoorbraak. Wij komen te vaak tegen dat werkgevers duikgedrag vertonen als door hen ingehuurde uitzendkrachten onderbetaald worden. Ook als in de cao op zich goede afspraken over de beloning van uitzendkrachten staan en vergewisbepalingen, verschuilen inlenende werkgevers zich steevast achter de uitzendbureaus. Het Hof maakt daar nu korte metten mee. Met deze uitspraak geeft het Hof aan dat ook de inlener aansprakelijk is. Een geweldige ondersteuning voor onze strijd voor ‘Gelijk Loon voor Gelijk Werk’.”

Opmerking van de redactie
Het “vergewisbeding” voor de beloning van inleenkrachten is pas opgenomen in de CAO Teijin Aramid 2013-2014.
> Download CAO Teijin Aramid 2013-2014

Bron: www.rechtspraak.nl, FNV Bondgenoten, 5 augustus 2013