Illegale arbeiders ook bij gecertificeerde uitzendbureaus

0
1233

31 maart 2011

De Arbeidsinspectie treft bij controles ook illegale arbeiders aan die werken via gecertificeerde uitzendbureaus. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de uitzendbranche gevraagd concrete maatregelen te nemen. Daarnaast komt er een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om overtredende bedrijven uit het register van gecertificeerde bedrijven te schrappen. Kamp schrijft dat in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

De Arbeidsinspectie heeft in 2009 in totaal 1535 uitzendbureaus gecontroleerd. Hiervan waren er 687 gecertificeerd. Tegen deze gecontroleerde gecertificeerde uitzendbureaus zijn 49 boeterapporten opgemaakt voor illegale tewerkstelling. In 43 gevallen is een boeterapport opgemaakt tegen een gecertificeerd uitzendbureau voor een andere overtreding, zoals onderbetaling of het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).

Het percentage overtredingen WAV en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) bedraagt bij de gecontroleerde gecertificeerde uitzendbureaus 13%. Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door de Arbeidsinspectie geïnspecteerde ondernemingen. Zij geven geen representatief beeld van de sector of van de gecertificeerde ondernemingen als geheel.

Maatregelen gevraagd aan de uitzendbranche
In een overleg met de uitzendbranche heeft Kamp zijn zorg hierover uitgesproken en verzocht om concrete maatregelen te nemen. Daarnaast vinden op ambtelijk niveau periodiek gesprekken plaats met de branche over de verbetering van de kwaliteit van het certificaat. De branche heeft aangegeven dat de controlesystematiek zal worden verbeterd.

Overtreders worden doorgegeven aan SNA
Daarnaast bereiden SZW en Financiën een wetsvoorstel voor waarin wordt geregeld dat Arbeidsinspectie en Belastingdienst de namen van bedrijven die in overtreding zijn gaan doorgegeven aan de Stichting Normering Arbeid (SNA) die het register beheert van gecertificeerde bedrijven. Hierdoor kunnen overtredende bedrijven uit het register worden geweerd.

Bron: SZW, 30 maart 2011