Hogere boetes voor nalatige opdrachtgevers in bouw

0
196

| Arbeidsomstandighedenwet | Arbowet | Arbeidsomstandighedenregeling | Arboregeling |


Opdrachtgevers in de bouw kunnen binnenkort steviger worden aangepakt als zij hun opdrachtnemers laten werken onder slechte arbeidsomstandigheden.

Het ministerie van SWZ laat weten dat de boetes voor opdrachtgevers bij overtredingen van de Arbowet volgend jaar omhoog gaan naar maximaal 13.500 euro.

Medeverantwoordelijk
Steeds meer werk in de bouw wordt tegenwoordig uitbesteed. Volgens het ministerie bepalen opdrachtgevers daarom mede de omstandigheden waaronder het werk wordt uitgevoerd. Daardoor zijn zij in sommige gevallen medeverantwoordelijk voor ongelukken, overtredingen van de Arboregelgeving en andere misstanden.

Onnodig grote risico’s
Opdrachtgevers leggen soms zoveel tijdsdruk op dat dit kan leiden tot ongelukken, aldus het ministerie. Ook schatten ze regelmatig de risico’s van een uit te voeren bouwproject onvoldoende in en nemen daarmee onnodig grote risico’s voor werknemers.

Ongelukken voorkomen
Door vanaf de start van een project beter na te denken over veilig en gezond werken, en de planning daar beter op af te stemmen, kunnen arbeidsrisico’s en ongelukken tijdens het werk worden voorkomen.

Harder optreden
In het Arbobesluit worden daarom de bepalingen voor opdrachtgevers aangescherpt. Met de aanpassing van deze bouwprocesbepalingen kan de Inspectie SZW beter en harder optreden tegen opdrachtgevers van bouwprojecten die de Arbowet overtreden. Ook opdrachtgevers die verzuimen een asbestinventarisatierapport aan de uitvoerende partij te verstrekken, kunnen nu door de Inspectie SZW worden aangepakt.

Bron: Ministerie van SZW, 16 december 2016