Handboek Loonheffingen 2018

0
766

| Loonbelasting tabellen | Loonheffing | Loontijdvak en tijdvaktabellen |


De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd.

Zie: Handboek Loonheffingen 2018, tarieven, bedragen en percentages.

Het is online te raadplegen, maar ook als pdf te downloaden.

Bron: Belastingdienst, maart 2018