Handboek Loonheffingen 2016 – uitgave 3

0
558

| Loonbelasting tabellen | Loonheffing | Loontijdvak en tijdvaktabellen |


Handboek Loonheffingen 2016, uitgave 3, is door de Belastingdienst gepubliceerd.

> Zie download

Loonheffingen 2016 3e uitgave
In de 3e uitgave werd 1 onderwerp toegevoegd: Nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016 (punt 18).
De tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2016 zijn daardoor verplaatst van punt 18 naar punt 19.

Verder zijn een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:

In de 1e alinea van punt 3 staat nu dat de werknemer het belaste rente- en kostenvoordeel in de inkomstenbelasting kan aftrekken in plaats van alleen het belaste rentevoordeel. Ook werden bij dit punt 2 alinea’s toegevoegd: over het aangeven van het rentevoordeel en over het verleggen van de inhoudingsplicht.
De titel van punt 4 is verbeterd en ook de inhoud van dit onderwerp is verbeterd en uitgebreid.
– Bij punt 7 is:
— een verandering toegevoegd (het vervallen van een aantal codes soort inkomstenverhouding/inkomenscode)
— een aandachtspunt toegevoegd (naam van de rubriek ‘pseudo-eindheffing VUT’ nog niet aangepast)
— de titel en de 1e zin van het 2e aandachtspunt verbeterd (AOW’ers zijn verzekerd voor de ZW)
– bij de informatie over de nieuwe rubrieken ‘Contractloon’ en ‘Contracturen per week’ een link naar de gegevensspecificaties toegevoegd
– Bij punt 15 is een alinea toegevoegd met de definitie van de echtgenoot van de bestuurder. In de alinea daarboven is ‘in eerste instantie’ geschrapt.
– Bij punt 17 werd de kop en de 1e zin van de laatste alinea verbeterd.
– Bij de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016 is:
— in tabel 9c de kop boven de rechterkolom verbeterd
— in tabel 10 de percentages bij sectorcode 64 en 66, code risicopremiegroep 02 verbeterd

Verwijzingen naar het ‘Handboek Loonheffingen 2015’ zijn nu verwijzingen naar het ‘Handboek Loonheffingen 2016’. Tot slot zijn de tijden van de werkwoorden aangepast, omdat de 3e uitgave in 2016 verschijnt.

Bron: Belastingdienst, 22 februari 2016