Handboek Loonheffingen 2015, uitgave 3

0
416

| Loonbelasting tabellen | Loonheffing |


De Belastingdienst heeft de derde versie van haar Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 gepubliceerd.

Daarin vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2015 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
1 Veranderingen in de werkkostenregeling
2 Veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders
3 Veranderingen in de premiekortingen jongere werknemers en in dienst nemen oudere werknemers
4 Premievrijstelling oudere werknemers vervalt per 1 juli 2015
5 80%-regeling voor afkoop levenslooptegoed heringevoerd
6 80%-regeling stamrechten vervallen
7 AOW-leeftijd omhooggegaan naar 65 jaar en 3 maanden
8 Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
9 Digipoort vervangt BAPI-kanaal en FOS-kanaal per 1 maart 2017
10 Veranderingen in de heffingskortingen
11 Pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) vervallen
12 Pseudo-eindheffing backservices pensioenen vervallen
13 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk: contractonderzoek vervallen
14 Verklaring arbeidsrelatie 2014 blijft tijdelijk ook in 2015 geldig
15 Bijtelling voordeel privƩgebruik auto
16 Indexering boetes
17 Loonbelastingtabellen: nieuwe kolom in de tabel bijzondere beloningen
18 Veranderingen in de pensioenregelingen
19 Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap ZW
20 Bedrag kleine afkoopsommen verhoogd
21 Deelvissers vallen onder het 0%-tarief voor de werkgeversheffing Zvw
22 Voordeelregel: bijzondere beloning optellen bij het reguliere tijdvakloon
23 Veranderingen in de 30%-regeling
24 Leeftijdsgrens studenten vervallen in Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden
volksverzekeringen 1999
25 Tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2015

Bron: Belastingdienst, februari 2015