Geen vergunningstelsel uitzendbureaus, maar versterking zelfregulering

0
1235

Geen vergunningstelsel nodig voor uitzendbureaus maar versterking van de zelfregulering

De SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) is positief over de brief die minister Kamp op 10 september aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin wordt benadrukt dat alleen via intensieve samenwerking tussen de branche en de overheid malafide praktijken kunnen worden uitgebannen. De minister laat blijken dat de private handhaving door de SNCU toegevoegde waarde heeft voor de publieke handhaving in de uitzendbranche.

Zo benoemt hij de ruim 3300 meldingen en 560 namen van uitzendbureaus die de SNCU aan de Inspectie SZW heeft verstrekt. Belangrijke informatie die bijdraagt aan de vaststelling van de top 100 bedrijven die hard zullen worden aangepakt.

Project Aanpak Malafide Uitzendbureaus
De brief is een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer over het project Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU) dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begin dit jaar is gestart. Minister Kamp schetst in zijn brief tal van maatregelen die zijn genomen en die hij overweegt te nemen. Hierbij refereert hij aan de aanbevelingen die Research voor Beleid twee jaar geleden heeft gedaan op basis van het uitgevoerde onderzoek in opdracht van de SNCU.

SNA-certificaat en G-rekening
Minister Kampt trek een aantal belangrijke conclusies. Herinvoering van een vergunningstelsel biedt volgens hem geen toegevoegde waarde ten opzichte van het huidige systeem van zelfregulering ondersteund door publieke handhaving. Wel dient het SNA‐certificaat meer onderscheidend te worden. Daarbij overweegt hij om uitzendbureaus die niet zijn gecertificeerd, te verplichten met een G‐rekening te werken.

Peter Loef, directeur van de SNCU, interpreteert de brief ook als een compliment aan de uitzendbranche voor de wijze waarop de branche verantwoordelijkheid neemt in de aanpak van de malafiditeit in de eigen sector.

Reactie Peter Loef, directeur SNCU
‘Inmiddels merken wij als SNCU dat er vanuit het ministerie, waar mogelijk, ondersteuning komt voor ons onderzoek. Zo ontvangen wij namen van de uitzendbureaus en KvK‐nummers van bedrijven, waartegen de Inspectie SZW boeterapporten voor overtreding van de Wet minimumloon heeft opgemaakt. Deze informatieverstrekking is verankerd in de Wet WAADI. Dit geeft dan ook enorme focus in ons CAO‐onderzoek’, aldus Peter Loef. ‘Maar we zijn er nog niet. Het zou mooi zijn als we de namen al in het begin van het onderzoek van de Inspectie SZW zouden krijgen en niet pas na afronding ervan. Zodoende kun je dan nog iets terugdoen voor de uitzendkrachten die hun loon niet hebben ontvangen. Ook het écht gezamenlijk optrekken, zoals de Belastingdienst en de Inspectie SZW dat doen, zou tot de mogelijkheden moeten behoren. Het zoeken naar innovatieve manieren van publiek ‐ private samenwerking in de praktijk, waarbij informatie‐uitwisseling geen belemmering is, zien we als een erg zinvolle doelstelling voor de nabije toekomst. Wederzijdse intenties zijn aanwezig.’

Bron: SNCU, 12 september 2012