Geen quotum arbeidsbeperkten in 2017

0
550

Participatiewet » | Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet


Werkgevers hoeven in 2017 geen minimumaantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te hebben.

De eerste doelstelling van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is gehaald.
Uit meting blijkt dat het doel voor 2015 (9.000 banen ten opzichte van 2013) met 21.057 banen ruim is behaald.
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) meldde dit vorige maand aan de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid, 14 juli 2016