Geen proeftijd in contract tot zes maanden

0
159

Een proeftijdbeding is niet rechtsgeldig bij een arbeidsovereenkomst tot zes maanden.

Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland.
De uitspraak sluit aan op de regelgeving in de Wet Werk en Zekerheid.

Een ict-medewerker wordt per 1 maart 2015 aangenomen bij een softwarebedrijf voor de duur van zes maanden, waarbij een proeftijdbeding wordt afgesproken. De medewerker krijgt een auto van de zaak; de helft van het leasebedrag wordt afgetrokken van zijn nettoloon.

Op 31 maart 2015 wordt aan de medewerker meegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst wordt opgezegd vanwege bedrijfseconomische redenen met verwijzing naar de proeftijd. Hij moet de helft van het leasebedrag van zijn auto over de maand april betalen.

Loondoorbetaling en werk tot einde contract
De medewerker spant een kort geding aan. Hij eist doorbetaling van zijn maandelijks loon tot het moment waarop het contract rechtsgeldig wordt beëindigd. Hij is van mening dat er geen proeftijdbeding had mogen worden afgesproken. Hij vordert terugbetaling van zijn leasebedrag over april. Hij wil weer worden toegelaten tot zijn werkzaamheden.

In lijn met WWZ
De kantonrechter zegt dat er sinds 2015 door invoering van de Wet werk en zekerheid geen proeftijd in een arbeidsovereenkomst van ten hoogste zes maanden worden overeengekomen. De proeftijd is dus ongeldig. Indien het ontslag nodig was vanwege bedrijfseconomische redenen had de werkgever aan het UWV toestemming moeten vragen.

Dit geldt eveneens voor de arbeidsvoorwaarden waaronder de auto van de zaak. De werkgever moet daarom het loon doorbetalen vanaf 1 april. Het leasebedrag over april hoeft de werkgever niet terug te betalen, omdat de medewerker zijn lease-auto behoudt. De werkgever moet de werknemer binnen 48 uur toelaten op de werkplek, zo oordeelt de kantonrechter.

Bron: Rechtspraak.nl, juni 2015