Geen loonbelasting meer op beloning commissaris

0
107

De werkgever hoeft per 1 mei 2016 geen loonbelasting meer in te houden op de beloning van commissarissen.

Het eerder aangekondigde besluit is in de Staatscourant gepubliceerd.

Het kabinet heeft een wetsvoorstel aangekondigd om de fictieve dienstbetrekking van een commissaris per 1 januari 2017 af te schaffen. Dit hangt samen met het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en de inwerkingtreding per 1 mei 2016 van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

Goedkeuring
De staatssecretaris vindt het wenselijk dat de voorgenomen wijziging al met ingang van 1 mei 2016 kan worden toegepast.

Verloning van commissarissen blijft wel mogelijk, bijvoorbeeld voor toepassing van de 30%-regeling.

Bron: Staatscourant, 23 maart 2016