Geen garantieverklaring nodig bij Eigenrisicodrager voor Ziektewet

0
526

Werkgevers hoeven geen garantieverklaring meer mee te sturen met hun aanvraag om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet (ZW).

Werkgevers die per 1 januari 2013 eigenrisicodrager voor de ZW worden hoeven geen garantieverklaring meer mee te sturen met het aanvraagformulier Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de ZW.

De wijziging is nog afhankelijk van goedkeuring Ziektewet door Eerste Kamer
Deze verandering is het gevolg van een aanpassing van de ZW. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog behandelen. De verandering gaat niet door als de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet goedkeurt. In dat geval stuurt de Belastingdienst werkgevers een brief met de vraag om alsnog een garantieverklaring te overleggen.

2 oktober inleverdatum
Wie nu al eigenrisicodrager voor de ZW is, ontvangt van de Belastingdienst een brief waarin staat wat de gevolgen van het wetsvoorstel zijn.

Het verzoek om eigenrisicodrager te worden voor de ZW moet vóór 2 oktober binnen zijn bij de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst, 3 september 2012