Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019

0
802

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019

De nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019 presenteert de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet voor flexibel personeel voor het premiejaar 2018 berekent.

De Belastingdienst stuurt eind 2018 aan elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies.

Download de nota: Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2019

WGA
Het gemiddelde werkgeversrisicopercentage voor 2019 is vastgesteld op 0,41%.Ā Het gemiddelde werkgeversrisicopercentage blijft constant ten opzichte van 2018.

Ziektewet-flex
Het gemiddelde werkgeversrisicopercentage voor 2019 is vastgesteld op 0,26%.Ā Dit is een stijging van 0,02%-punt ten opzichte van 2018.

Premies en parameters Werkhervattingskas, bron UWV

Sector 52 ‘Uitzendbedrijven’
Voor werkgevers werkzaam in de sector 52 ‘Uitzendbedrijven’ geldt een afwijkende maximumpremie voor de Ziektewet-flex. Voor deze werkgevers is het maximum gesteld op 1,75 maal de maximale premie Ziektewet-flex voor sector 52 (8,48%). Voor de WGA geldt geen afwijkende maximumpremie voor deze werkgevers.

WGA
De minimumpremie komt op 0,25 x 0,75% = 0,18%.
De maximumpremie komt op 4 x 0,75% = 3,00%.

Ziektewet-flex
De minimumpremie komt op 0,25 x 0,43% = 0,10%.
De maximumpremie komt op 4 x 0,43% = 1,72%.

Sectorale premies 2019

Bron: UWV, 3 september 2018