Gedifferentieerde premie Whk 2016

0
2320

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heeft het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016 bekend gemaakt.

In de bijlage van dit besluit staan ook de sectorale premies voor 2016. Lees meer

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2016 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende algemeen geldende parameters vastgesteld:
Gemiddelde premieplichtig loon: € 31.900
Grens kleine/middelgrote werkgever: € 319.000
Grens middelgrote/grote werkgever: € 3.190.000

Het UWV biedt werkgevers een tool om zelf hun premie uit te rekenen. Lees meer

Bron: Staatscourant, 1 september 2015