FNV wil hulp uitzendkrachten malafide uitzendbureaus

0
743

4 maart 2012

Werknemers die de dupe zijn van malafide uitzendbureaus (veelal arbeidsmigranten uit Oost- en Zuid-Europa) komen nu vaak zonder een cent op straat te staan. De FNV pleit er voor om de schade te gaan verhalen bij de inlener.

Deze oproep doet de FNV in een brief aan de Tweede Kamer. De FNV vindt dat minister Kamp op de goede weg is met de invoering van een registratieplicht op straffe van hoge boetes, maar mist een aantal maatregelen om uitbuiting van arbeidsmigranten en verdringing op de arbeidsmarkt te bestrijden. Het gaat om de volgende maatregelen:

Pakkans malafide ondernemers vergroten
Breid de capaciteit en de bevoegdheden van de Inspectie SZW uit, zodat de pakkans van malafide ondernemers toeneemt. De FNV wil daarom ook dat de Inspectie SZW controleert op basis van het CAO-loon in plaats van alleen het minimumloon.

Gedupeerde werknemers compenseren
Wanneer werknemers zijn gedupeerd door malafide ondernemers komen zij veelal op straat te staan zonder fatsoenlijke compensatie. De FNV vindt dat de inlener van een malafide uitzendbureau het verschuldigde CAO-loon dient uit te betalen in plaats van enkel het minimumloon.

Oneerlijke concurrentie bestrijden
Via complexe detacheringconstructies ontstaat oneerlijke concurrentie op loonkosten en worden werknemers (en werkgevers!) die in Nederland belasting en sociale premies afdragen verdrongen. De FNV wil dat de belastingdienst, het UWV en de Inspectie SZW deze constructies – die strijdig zijn met de doelstelling van de detacheringsrichtlijn – veel actiever en effectiever moeten bestrijden.

CAO-loon naleven
Pas als inhoud en naleving van de NEN 4400-1 norm geheel op orde zijn mogen bedrijven gevrijwaard worden van aansprakelijkheid op basis van certificering en de daarop volgende registratie bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Daarvoor dient eerst de verplichting tot naleving van het CAO-loon en de pensioenpremie in de NEN-norm te worden opgenomen en moet de kwaliteit van de certificerende instellingen boven alle twijfel verheven te zijn.

Bron: FNV, 1 maart 2012