FNV wil einde aan payrolling

0
1024

12 mei 2011

Payrollen is volgens de FNV een schijnconstructie waarmee werkgevers hun verantwoordelijkheid ontlopen en risico’s afwentelen op werknemers en de sociale zekerheid.

De FNV wil daarom dat de wetgever maatregelen neemt om deze schijnconstructie onmogelijk te maken. Dat zegt de FNV naar aanleiding van het uitkomen van het verdeelde advies van de Stichting van de Arbeid over payrolling.

FNV-coördinator arbeidsvoorwaarden Catelene Passchier: ‘De payroll-constructie is één grote verdwijntruc van goed werkgeverschap. Voor dit soort gesjacher is geen plaats in een fatsoenlijke arbeidsmarkt. We helpen minister Kamp graag een eindje op weg. Met onze voorstellen in dit advies kan hij een einde maken aan deze ontduiking van werkgeversverantwoordelijkheden.’

Ontslag of langdurige ziekte
In een payroll-constructie is een werknemer zogenaamd in dienst van het payrollbedrijf, maar exclusief aan het werk bij het inlenende bedrijf. Maar als het erop aan komt, bijvoorbeeld bij ontslag of langdurige ziekte, neemt volgens de FNV geen van beide werkgevers verantwoordelijkheid voor de werknemer.

FNV: “Slechtere arbeidsvoorwaarden”
Werknemers die werken op basis van payroll-constructies hebben veelal slechtere arbeidsvoorwaarden. Ze werken vaak langdurig op tijdelijke contracten, ontvangen minder salaris, krijgen minder scholing, bouwen minder pensioen op en hebben nauwelijks ontslagbescherming.

FNV: “Ongelijke behandeling”
Passchier: ‘Voor de FNV geldt dat je of in dienst bent bij het inlenende bedrijf of bij een uitzendbureau, meer smaken zijn er niet. Payrollen leidt tot een ongelijke behandeling van werknemers die op dezelfde werkvloer vaak langdurig hetzelfde werk verrichten. Dat is onacceptabel. We verwachten dat minister Kamp de handschoen oppakt en effectieve maatregelen neemt.’

Bron: FNV Bondgenoten, 11 mei 2011