FNV: “Schijnzelfstandigen ingezet bij werk aan wegen Friesland”

0
77

De FNV spoort Staatssecretaris Wiebes en de Belastingdienst aan om in actie te komen tegen door de vakbond ontdekte schijnconstructies bij de aanleg van de Centrale As in Friesland

De vakbond roept Wiebes op om de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties te handhaven.

Margreet Pasman, bestuurder FNV: ‘De misstanden zijn ernstig en de staatssecretaris zei een uitzondering te maken wanneer sprake is van kwade wil. Dat is hier het geval, de aangetroffen schijnconstructies zijn met opzet toegepast en leiden ertoe dat er een oneerlijk speelveld ontstaat.’ De opgezette constructies bij het project hebben maar één doel en dat is de cao ontduiken. Ook de Inspectie SZW is hier helder over.

Onderbetaling schijnzelfstandigen
De schijnzelfstandigen die werken aan de Centrale As zijn de helft goedkoper dan werknemers of zzp’ers die op de juiste manier worden betaald. Twintig schijnzelfstandigen kosten € 691.200,- per jaar. Twintig ijzervlechters in vaste dienst – of op de juiste manier betaalde uitzendkrachten – kosten € 1.279.618,60. De hoofdaannemers en de provincie kunnen dus samen de winst verdelen: bijna 6 ton. Een schijnzelfstandige of uitzendkracht komt intussen per maand € 1700,- te kort. Pasman: ‘Dit soort schijnconstructies leidt tot een race naar beneden, waarbij gezocht wordt naar steeds goedkopere arbeid.’

De Inspectie SZW heeft de situatie van de ijzervlechters uitgebreid onderzocht. Conclusie van het onderzoek is dat het wemelt van de misstanden bij de aanleg van de Centrale As. Provincie en hoofdaannemers hebben dit tot nu toe ontkend. De Inspectie SZW schrijft: ‘Voor de ijzervlechterwerkzaamheden op het project De Centrale As van deze zzp’ers was van enige zelfstandigheid geen sprake.’

Onderbetaling uitzendkrachten
Op basis van de rapporten concludeert de FNV dat ook bij de uitzendkrachten niet het juiste uurloon is betaald, reisuren en reiskosten niet werden uitbetaald, werktijden werden overschreden, werken op zaterdag niet correct is betaald, er geen pensioenpremies werden afgedragen en roostervrije dagen niet werden uitbetaald.

In een brief aan de provincie Friesland concludeert de FNV: ‘De lange keten van onderaanneming, de onderbetaling van uitzendkrachten en schijnzelfstandigen die werkzaam waren op de Centrale As, geven duidelijk aan dat op dit project een wirwar aan schijnconstructies werd gebruikt om zo de geldende cao’s te ontduiken. \’

Bron: FNV, 3 februari 2017