Flexibele bijstand voor Amsterdamse flexwerkers

0
423

22 juni 2012

De Amsterdamse GroenLinks-fractie wil dat Amsterdamse flexwerkers die minder verdienen dan het minimumloon, aanspraak kunnen maken op een flexibele bijstandsuitkering.

Amsterdam kent 26.000 ‘werkende armen’: mensen met werk, maar met een inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum. 16.700 van hen zijn in loondienst -waaronder flexcontracten-, ongeveer 9.000 werkende minima zijn zelfstandigen. Dit werd becijferd door de Dienst Onderzoek & Statistiek van de gemeente, in samenwerking met de  Erasmus Universiteit Rotterdam in het onderzoek ‘Werkende minima in Amsterdam’ (2011).

Voorstel flexibele bijstand
GroenLinks vindt dat de gemeente voor de groep werkende minima met flexcontracten, flexibele bijstand moet creëren. Dat kan door bij de aanvraag een inschatting te maken van het gemiddelde inkomen. Dat bedrag wordt dan maandelijks op de uitkering gekort, ongeacht de inkomsten die er in die maand verdiend worden. Na een periode van bijvoorbeeld een half jaar kan op basis van de werkelijke inkomsten verrekend worden. Bijstand wordt dan teruggevorderd of alsnog nabetaald. Het initiatief voorstel wordt in de zomer in de Raad besproken.

Bron: initiatiefvoorstel ‘Werkende minima verdienen meer’, GroenLinks fractie Amsterdamse Gemeenteraad